Doping

Doping – opinie wyrażone w tym dziale, niekoniecznie odzwierciedlają poglądy NUTRIMANIA.PL. NUTRIMANIA nie popiera żadnych form nielegalnego dopingu, wykorzystywanego w sporcie, ani do innych, indywidualnych celów. NUTRIMANIA nie popiera także stosowania legalnych środków w radykalnie zawyżonych dawkach. Zamieszczone teksty, mają jedynie charakter informacyjny i nie można ich traktować, jako porad o charakterze medycznym, i tym samym wykorzystywać do jakiejkolwiek terapii. Czytelnicy muszą zdawać sobie sprawę, iż posiadanie niektórych wymienionych substancji może być zabronione. Jeśli pewne kwestie poszczególnego tekstu pozostały niezrozumiałe, Czytelnicy powinni skonsultować wszystkie uzyskane informacje z wykwalifikowanym personelem medycznym. NUTRIMANIA nie odpowiada za szkody, jakie mógł wyrządzić sobie Czytelnik po zastosowaniu informacji zamieszczonych w tym materiale. Wszystkie teksty stanowią jedynie pogląd ich autorów/osób odpowiadających, przez co nie mogą być w żaden sposób rozumiane, jako źródła wiedzy pewnej, o charakterze medycznym.